VEDAT ÖZTÜRK K?MD?R

1962 y?l?nda Gökçebey”de do?du.?lkö?remini Gökçebey Üçburgu ?lkö?retim okulunda,Orta ve Lise Ö?renimini Devrek Lisesinde tamamlad?.1977 y?l?nda Gökçebeyspor”da lisansl? olarak iki y?l futbol oynad?ktan sonra Kilimli Belediyespor”a transfer oldu.1984 Y?l?nda vatani görevini tamamlad?ktan sonra 1985 y?l?nda Devrek Belediyespor”a transfer oldu. ayn? y?l Devrek Belediyesinde çal??maya ba?lad?.Belediyenin hemen hemen tüm birimlerinde görev alarak ayn? zamanda Devrek Belediye Sporda futbolculuk ve antrenörlük olmak üzere toplam 22 y?l görev ald?.

Devrek Belediyesinde 1989-1999 y?llar? aras?nda Zab?ta Memuru 1999-2008 y?llar? aras?nda Zab?ta Komiseri ve 2008 y?l?ndan 2014 y?l?na

Kadar Zab?ta Müdürü olarak görev yapt?.Yerel Yönetim ve Belediye Hizmetleri ile ilgili Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kurum ve Kurulu?lar?n düzenlemi? oldu?u bir çok seminere kat?larak ba?ar? sertifikalar?na sahip oldu.Devrek Belediyesinde çal??t??? süre içerisinde alt? siyasi dönem ve dört ayr? Belediye Ba?kan? ile çal??t?.30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde AK PART? Belediye Ba?kan? olarak 01.12.2017 tarihine kadar görev yapt?ktan sonra istifa etti.31 Mart 2019 tarihinde yap?lan yerel seçimlerde ?Y? PART?”den aday olarak tekrar Belediye Ba?kanl???na seçildi. Evli ve iki çocuk babas?d?r.

Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r