HABERLER

G?kg?l Ma?aras? Ziyarete Ge?ici Olarak Kapat?lm??t?r

06-11-2019

&

?limiz Elvanpazarc?k Beldesi s?n?rlar?nda yer alan G?kg?l Ma?aras? i?in ziyaret?i Merkezi Yap?m i?ine ba?lan?ld???ndan ge?ici bir sre G?kg?l Ma?aras? ziyarete kapat?lm??t?r.

Devam?n? G?r
&

MECL?S TOPLANTI ?LANI

01-11-2019

&

Belediye meclisinin 2019 y?l?, kas?m ay? ola?an 10. toplant?s?

Devam?n? G?r
&

CENAZE ?LANI

24-10-2019

&

?l?emiz ?rmeci K?y sakinlerinden Yusuf o?lu Erdal Durdu vefat etmi?tir.

Devam?n? G?r
&

CENAZE ?LANI

24-10-2019

&

?l?emiz ?ukur Mahallesi ?shako?lu Caddesi sakinlerinden Merhum Osman o?lu Halil Kuru vefat etmi?tir.

Devam?n? G?r
&

CENAZE ?LANI

24-10-2019

&

?l?emiz ?stasyon Mahallesi sakinlerinden Belediyemiz personeli ?ener EliUstao?lu, Servet Bykkol Kay?npederi, Mnevver e?i Recep ?ay?rl? vefat etmi?tir.

Devam?n? G?r
&

?HALE ?LANI

24-10-2019

&

G?k?ebey ?l?esi Anadolu? ?mam Hatip Lisesi Do?algaz Tesisat? onar?m i?ine ait ihale yap?laca??ndan dolay? ilgililere ilanen duyurulur.

Devam?n? G?r
&

?HALE ?LANI

24-10-2019

&

Gne? Enerji Debimetreli Klorlama Cihazlar? Al?m? i?ine ait ihale yap?laca??ndan? ilgililere ilanen duyurulur.?hale ile ilgili bilgi almak isteyenler ihale tarihinden ?nce ilan panolar? ve internet sitelerinden takip edebilirler .

Devam?n? G?r
&

?HALE ?LANI

24-10-2019

&

G?k?ebey ?l?esi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Do?algaz Tesisat? Onar?m ve yap?m i?ine ait ihale yap?laca??ndan? ihaleye girmek isteyen tm ilgililer ?hale ile ilgili bilgi almak istediklerinde Kaymakamal?k ve Belediyemiz? ilan panolar? ve internet sitelerind

Devam?n? G?r
&

CENAZE ?LANI

24-10-2019

&

?l?emiz Hac?musa Herkime Mahallesi Cebeciler sakinlerinden ?smail Sara? k?z? Kaz?m e?i SAT?YE AYVACIK vefat etmi?tir.

Devam?n? G?r
&

CENAZE ?LANI

24-10-2019

&

?l?emiz Veyiso?lu K?y Osmanba?o?lu Mahallesi sakinlerinden merhum Muharrem o?lu YAHYA ?ZTRK vefat etmi?tir.

Devam?n? G?r
&

CENAZE ?LANI

24-10-2019

&

?l?emiz Bakacakkad? Beldesi sakinlerinden Ekrem Y?lamz e?i Hac? F?KR?YE YILMAZ vefat etmi?tir.

Devam?n? G?r
&

?HALE ?LANI

24-10-2019

&

G?k?ebey Kaymakaml??? toplant? salonunda ihalesi yap?lacak olan G?k?ebey ?l?esinin Hac?musa k?ynde kullan?lmak zere boru al?m?na ait ilan metni

Devam?n? G?r
&

?L KOORD?NASYON TOPLANTISI

24-10-2019

&

Zonguldak Valimiz say?n Erdo?an BEKTA? Ba?kanl???nda ?l koordinasyon toplant?m?z? ger?ekle?tirdik.Zongulda??m?z i?in hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.

Devam?n? G?r
&

?NCEL?K HAYATIN ?NCEL?K YAYANIN

24-10-2019

&

Trafikte ge?i? stnl? yayalarda.Srcler kav?ak giri? ve ??k??lar?na,yaya veya okul ge?itlerine yakla??rken yava?lamal?,buralardan ge?en yayalara durarak ge?i? hakk?n? vermelidirler.

Devam?n? G?r
&

TB?TAK 4006 B?L?M FUARI

24-10-2019

&

Bilim Fuar?'na tm halk?m?z davetlidir.Bu organizasyonda eme?i ge?en tm ??retmen ve ??renci karde?lerimizi tebrik ediyor ba?ar?lar diliyorum.

Devam?n? G?r
&

BELED?YE MECL?S? TOPLANTISI

24-10-2019

&

Gndem maddelerini g?r?mek zere 01.10.2019 Sal? saat 11:00' de Belediye Meclis Toplant? Salonunda yap?lacakt?r

Devam?n? G?r
&

?l?e Hastanesi ?stinat Duvar?na Ba?lad?k

24-10-2019

&

?l?emizde a??lacak olan ?l?e Devlet Hastanesinin ?stinat duvar ?al??malar?na ba?lad?k.

Devam?n? G?r
&

Gney Sokakta Ta? ?rm ?al??malar?na Ba?lad?k

24-10-2019

&

Belediyemiz Yeni Mahalle Gney Sokak ve Kaymakaml?k Lojman? rampas?nda kilitli parke ?al??malar?na ba?lam??t?r.

Devam?n? G?r
&

TA?AR?N ????LER?M?Z?N SINAV SONU?LARI

24-10-2019

&

S?nav sonu?lar?na g?z atmak i?in t?klay?n.

Devam?n? G?r
&

Do?algaz ?al??malar?na devam ediyoruz

24-10-2019

&

Do?algaz hatt? d??emelerini Ba?kan ?ztrk Onmay?s Mahallesi Bahar Sokak daki ?al??malar? yak?ndan takip ediyor.

Devam?n? G?r
&

TMMOB JEOLOJ? MHEND?SLER? ODASI

24-10-2019

&

73.Ttkiye Jeoloki Kurultay?, 6-10.04.2020 tarihleri aras?nda Ankara'da MTA Genel Mdrl? Kltr Sitesi' nde ger?ekle?ecektir.

Devam?n? G?r
&

?al??malara H?zla Devam Ediyoruz

24-10-2019

&

Belediyemiz ekiplerince Yeni Mahalle Hrriyet Caddesinde yol ?al??malar? aral?ks?z srdrlyor.Ba?kan Vedat ?ztrk Fen ??leri Mdrl? ekiplerinden bilgi alarak kilitli parke ?al??malar?n? yerinde inceledi.

Devam?n? G?r
&

Belediye Ba?kan? ?ztrk ,Ni?an Yzklerini Takt?

24-10-2019

&

Belediye Ba?kan?m?z Vedat ?ZTRK Tlay Trk?z ve ?mer Salmano?lu' nun ?iftini ni?an yzklerini takarak mutluluklar?na ortak oldu.

Devam?n? G?r
&

G?k?ebey Belediye Meclisi Bar?? P?nar? Harekat? ??in Ola?anst Toplant? Yapt?

24-10-2019

&

G?k?ebey Belediyesi Beldiye Meclisimiz 2019 y?l? Ola?anstn 1. Ola?st Toplant?s?n? 21.10.2019 pazartesi gn Saat:10:00 Belediye meclis odas?nda yapt?.

Devam?n? G?r
&

Ba?kandan Ge?mi? Olsun Ziyareti

24-10-2019

&

Ba?kan?m?z Vedat ?ztrk Atatrk Devlet Hastanesinde yatmakta olan Belediye personelimiz Cengiz Bozo?lu na ge?mi? olsun ziyaretinde bulundu.Ba?kan ?ztrk kendilerine acil ?ifalar diledi.

Devam?n? G?r
&

Ba?kan ?ztrk, Zongulfak TSO Ba?kan? Metin Demir ile isti?arelerde bulundu

24-10-2019

&

Ba?kan?m?z il?emize kurulmas? planlanan karma Organize Sanayi B?lgesi hakk?nda Zonguldak TSO Ba?kan? Metin DEM?R le isti?arelerde bulunarak ho? bir sohbet ger?ekle?tirdiler.

Devam?n? G?r
&

Ba?kan ?ztrk'e spriz ziyaret

24-10-2019

&

G?k?ebey Belediye Ba?kan? Vedat ?ZTRK n ilk torunu Hakan Deniz dedesini makam?nda ziyaret etti.Ba?kan ?ztrk Hakan Deniz'i kuca??na alarak ?zlem giderdi.

Devam?n? G?r
&
Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r