HABERLER

G?kg?l Ma?aras? Ziyarete Ge?ici Olarak Kapat?lm??t?r

06-11-2019

&

?limiz Elvanpazarc?k Beldesi s?n?rlar?nda yer alan G?kg?l Ma?aras? i?in ziyaret?i Merkezi Yap?m i?ine ba?lan?ld???ndan ge?ici bir sre G?kg?l Ma?aras? ziyarete kapat?lm??t?r.

Devam?n? G?r
&

MECL?S TOPLANTI ?LANI

01-11-2019

&

Belediye meclisinin 2019 y?l?, kas?m ay? ola?an 10. toplant?s?

Devam?n? G?r
&

?L KOORD?NASYON TOPLANTISI

24-10-2019

&

Zonguldak Valimiz say?n Erdo?an BEKTA? Ba?kanl???nda ?l koordinasyon toplant?m?z? ger?ekle?tirdik.Zongulda??m?z i?in hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.

Devam?n? G?r
&

?NCEL?K HAYATIN ?NCEL?K YAYANIN

24-10-2019

&

Trafikte ge?i? stnl? yayalarda.Srcler kav?ak giri? ve ??k??lar?na,yaya veya okul ge?itlerine yakla??rken yava?lamal?,buralardan ge?en yayalara durarak ge?i? hakk?n? vermelidirler.

Devam?n? G?r
&

TB?TAK 4006 B?L?M FUARI

24-10-2019

&

Bilim Fuar?'na tm halk?m?z davetlidir.Bu organizasyonda eme?i ge?en tm ??retmen ve ??renci karde?lerimizi tebrik ediyor ba?ar?lar diliyorum.

Devam?n? G?r
&

BELED?YE MECL?S? TOPLANTISI

24-10-2019

&

Gndem maddelerini g?r?mek zere 01.10.2019 Sal? saat 11:00' de Belediye Meclis Toplant? Salonunda yap?lacakt?r

Devam?n? G?r
&

?l?e Hastanesi ?stinat Duvar?na Ba?lad?k

24-10-2019

&

?l?emizde a??lacak olan ?l?e Devlet Hastanesinin ?stinat duvar ?al??malar?na ba?lad?k.

Devam?n? G?r
&

Gney Sokakta Ta? ?rm ?al??malar?na Ba?lad?k

24-10-2019

&

Belediyemiz Yeni Mahalle Gney Sokak ve Kaymakaml?k Lojman? rampas?nda kilitli parke ?al??malar?na ba?lam??t?r.

Devam?n? G?r
&

TA?AR?N ????LER?M?Z?N SINAV SONU?LARI

24-10-2019

&

S?nav sonu?lar?na g?z atmak i?in t?klay?n.

Devam?n? G?r
&

Do?algaz ?al??malar?na devam ediyoruz

24-10-2019

&

Do?algaz hatt? d??emelerini Ba?kan ?ztrk Onmay?s Mahallesi Bahar Sokak daki ?al??malar? yak?ndan takip ediyor.

Devam?n? G?r
&

TMMOB JEOLOJ? MHEND?SLER? ODASI

24-10-2019

&

73.Ttkiye Jeoloki Kurultay?, 6-10.04.2020 tarihleri aras?nda Ankara'da MTA Genel Mdrl? Kltr Sitesi' nde ger?ekle?ecektir.

Devam?n? G?r
&
Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r