?l?e Hastanesi ?stinat Duvar?na Ba?lad?k

?l?emizde a??lacak olan ?l?e Devlet Hastanesinin ?stinat duvar ?al??malar?na ba?lad?k.

?lçemizde aç?lacak olan ?lçe Devlet Hastanesinin ?stinat duvar çal??malar?na ba?lad?k.?lçede ki çal??malar? titizlikle yerinde inceleyen Ba?kan Öztürk,çal??an i?çilerden çal??ma hakk?nda bilgi ald?.


SOSYAL A?LARDA PAYLA?;

  • Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r