?HALE ?LANI

G?k?ebey ?l?esi Anadolu? ?mam Hatip Lisesi Do?algaz Tesisat? onar?m i?ine ait ihale yap?laca??ndan dolay? ilgililere ilanen duyurulur.

GÖKÇEBEY KAYMAKAMLIK MAKAMI Köylere Hizmet Götürme Birli?i taraf?ndan ?hale Yönetmeli?inin 18.Maddesi uyar?nca Aç?k ihale usulü ile 24.05.2018 Per?embe günü saat 11:00 de Gökçebey Kaymakaml?k toplant? salonunda ihalesi yap?lacak olan Gökçebey ?lçesi Anadolu  ?mam Hatip Lisesi Do?algaz Tesisat? onar?m i?ine ait ihale yap?laca??ndan dolay? ilgililere ilanen duyurulur.


SOSYAL A?LARDA PAYLA?;

  • Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r