?HALE ?LANI

Gne? Enerji Debimetreli Klorlama Cihazlar? Al?m? i?ine ait ihale yap?laca??ndan? ilgililere ilanen duyurulur.?hale ile ilgili bilgi almak isteyenler ihale tarihinden ?nce ilan panolar? ve internet sitelerinden takip edebilirler .

Gökçebey Kaymakaml?k Makam? Köylere Hizmet Götürme Birli?i taraf?ndan ?hale Yönetmeli?inin 18.maddesi uyar?nca Aç?k ihale Usulüne göre 10.05.2018 Per?embe günü saat 14:00 de Gökçebey Kaymakaml?k Makam? toplant? salonunda ihalesi yap?lacak olan Gökçebey ?lçesinin Köylerinde Mevcut ?çme Suyu tesislerinde kullan?lmak üzere Güne? Enerji Debimetreli Klorlama Cihazlar? Al?m? i?ine ait ihale yap?laca??ndan  ilgililere ilanen duyurulur.?hale ile ilgili bilgi almak isteyenler ihale tarihinden önce ilan panolar? ve internet sitelerinden takip edebilirler .


SOSYAL A?LARDA PAYLA?;

  • Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r