?HALE ?LANI

G?k?ebey ?l?esi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Do?algaz Tesisat? Onar?m ve yap?m i?ine ait ihale yap?laca??ndan? ihaleye girmek isteyen tm ilgililer ?hale ile ilgili bilgi almak istediklerinde Kaymakamal?k ve Belediyemiz? ilan panolar? ve internet sitelerind

Gökçebey Kaymakaml?k Makam? Köylere Hizmet Götürme Birli?i taraf?ndan ?hale Yönetmeli?inin 18.maddesi uyar?nca Aç?k ihale usulüne göre 24.05.2018 Per?embe günü saat 14:00 de Kaymakaml?k Makam? Toplant? salonunda ihalesi yap?lacak olan Gökçebey ?lçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Do?algaz Tesisat? Onar?m ve yap?m i?ine ait ihale yap?laca??ndan  ihaleye girmek isteyen tüm ilgililer ?hale ile ilgili bilgi almak istediklerinde Kaymakamal?k ve Belediyemiz  ilan panolar? ve internet sitelerinden takip edebilirler.


SOSYAL A?LARDA PAYLA?;

  • Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r