Aktarla Köyü Erol KARATÜLÜ
Aliusta Köyü Canip ÇAMLI
Ayd?nlar Köyü Mustafa HAMARAT
Bakiler Köyü Ramazan USTAO?LU
Bodaç Köyü Ercan B?Ç?C?
Çukur Köyü Bekir BENL?
Da?demirciler Köyü ?erafettin AKDEM?R
Duhanc?lar Köyü Hasan KAYABA?LIK
Gaziler Köyü Zeki USLUO?LU
Karap?nar Köyü Ahmet ESERL?
Muharremler Köyü K?smet KARAO?LU
Namazgah Köyü Hasan KIZGIN
Örmeci KÖYÜ ?sa S?M?TC?
Pazarl?o?lu Köyü Yunis PAZARLIK
Saraçlar Köyü Kadir ÇAKIRO?LU
Uzunahmetler Köyü Mahir ANBARCI
Veyiso?lu Köyü ?smail AYDEM?R
Ye?il Köy Y?ld?z YAMAKCILIKLI
Hac?musa  Köyü Ahmet TUZCUO?LU

 

Copyright ? 2018. Tm Haklar? Sakl?d?r